Informatie over onze aangepaste dienstverlening n.a.v. de coronamaatregelen

Update: 21 oktober 2020 - 15u00

Ons uitvaartcentrum volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet en informeert u via deze pagina die regelmatig zal geüpdatet worden in samenspraak met de betreffende organisaties in de uitvaartsector zoals de Federatie van begrafenisondernemers. 

Maar wat betekent het als een dierbare overlijdt aan het Coronavirus? En gaan groetmomenten en uitvaarten gewoon door? Hieronder vindt u de belangrijkste en meest gestelde vragen met een duidelijk antwoord.

 

Vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen op uitvaart (plechtigheid, groeten, ...)

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?

U meldt het overlijden door telefonische contact op te nemen met uw begrafenisondernemer. Heeft de overledene een uitvaartverzekering? In dat geval is het belangrijk dat, de nabestaanden zo snel mogelijk (24/24 en 7/7) contact op nemen met DELA via het telefoonnummer: 078 05 05 78. Vergeet niet te melden dat de overleden persoon (vermoedelijk) drager is van het Coronavirus.

Ga ik naar het uitvaartcentrum voor het regelingsgesprek rond de uitvaart?

We volgen hier de richtlijnen de federale overheid en de Federatie van begrafenisondernemers.

Om de nabestaanden en onze uitvaartmedewerkers optimaal te beschermen wordt er gevraagd om de uitvaart zoveel als mogelijk op afstand te regelen. Bijvoorbeeld via telefoon, Skype, Whatsapp of FaceTime videogesprek. Als de regeling uitzonderlijk toch fysiek doorgaat, kan dit alleen in het uitvaartcentrum en is het dragen van een mondmasker verplicht. Kom bij voorkeur alleen, of met maximaal één lid van uw familie. De social distancing van 1,5 m dient steeds gerespecteerd te worden. De uitvaartondernemer zal in geen geval aan tafel gaan zitten met personen die (vermoedelijk) besmet zijn met het Coronavirus.

Wat met de nabestaandenzorg?

Onze consulenten nabestaandenzorg die u helpen met de praktische en administratieve rompslomp na de uitvaart zullen bij voorkeur alles telefonisch afhandelen met de familie.

Kan de uitvaart van mijn overleden dierbare gewoon doorgaan?

Erediensten en ceremonieën in kerken, aula’s en crematoria mogen tot en met 23 oktober plaatsvinden met maximum 200 aanwezigen, op voorwaarde dat het social distancing-principe van 1,5 meter afstand wordt gerespecteerd. Vanaf 24 oktober geldt een maximum van 40 personen, onder dezelfde voorwaarden.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Dit geldt zowel voor Vlaanderen, Wallonië als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  

Het is belangrijk om fysiek contact (bv. een hand geven, omhelzingen) tijdens het condoleren voor of na de dienst te vermijden. Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door vriendelijk oogcontact of een kleine buiging, terwijl u hen aankijkt en condoleert met het verlies van hun dierbare.

Tijdens christelijke diensten wordt de wijwaterkwast verwijderd en de zegening van de overledene gebeurt met een knikje of een kruisteken. Tijdens de offergang wordt het kruis niet meer aangeboden aangezien men al wel eens de neiging heeft het kruis te kussen of aan te raken.

Gezondheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is. In lijn met de richtlijnen van de overheid adviseert DELA deze mensen niet naar de uitvaart of de begroetingen te komen.

Afwezigen kunnen afhankelijk van het uitvaartcentrum de uitvaart volgen via livestream. Uitvaarten kunnen eventueel ook opgenomen worden en nadien gedeeld worden.

Wat met begroetingen in het funerarium / mortuarium? Kunnen deze doorgaan?

De groetmomenten in het funerarium kunnen zoals gebruikelijk doorgaan, en dit zowel tijdens de week als in het weekend. Er geldt geen beperking van het aantal personen dat in de groetruimte mag aanwezig zijn, mits er een afstand van 1,5 meter kan bewaard worden.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Wij raden aan om de overledene niet aan te raken en het lichaam niet te omhelzen of te zoenen. Als dat toch gebeurt, was dan zeker grondig uw handen met zeep en water of ontsmet ze met handgel.

Gezondheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is. In lijn met de richtlijnen van de overheid adviseert DELA deze mensen niet naar de uitvaart of de begroetingen te komen.

Is de winkel of showroom van de uitvaartondernemer open?

De meeste winkels en showrooms van onze uitvaartcentra zijn opnieuw geopend. Wij vragen u om hierbij de regels inzake social distancing te respecteren en 1,5 meter afstand te bewaren. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Kom bij voorkeur alleen, of met maximaal één lid van uw familie. Betalingen dienen bij voorkeur met bancontact te gebeuren. Betalingen dienen bij voorkeur met bancontact te gebeuren.

Wat met de koffietafel / rouwmaaltijden?

Vanaf 24 oktober wordt het aantal toegelaten aanwezigen op een koffietafel beperkt tot maximum 40 personen, op voorwaarde dat social distancing van 1,5 meter kan gerespecteerd worden. De adviseur van uw uitvaartcentrum kan u hierbij raad geven. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle aanwezigen, behalve wanneer zij aan tafel zitten.

Wat met crematoria?

Crematies gaan gewoon door.

Wat gebeurt er met mijn dierbare overledene die besmet is met het Coronavirus?

Uw dierbare overledene wordt door ons opgehaald en wordt even toegewijd verzorgd als iemand die niet besmet is. In overeenstemming met de geldende richtlijnen volgt DELA een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding voor de verzorger is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover op het juiste moment uitleg. De kans op verspreiding van het Coronavirus via een overleden persoon is klein, maar bestaat.

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk?

De FOD Volksgezondheid heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat het virus na overlijden van de patiënt, nog 72 uur kan overleven. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog na overlijden aanwezig zijn.

Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, handschoenen, …).

Wij raden wel aan om de overledene niet aan te raken en het lichaam niet te omhelzen of te zoenen. Als dat toch gebeurt, was dan zeker grondig uw handen of ontsmet ze met handgel.

Mag iemand uit een risicogroep – zoals mensen met hart- of longaandoeningen - naar de uitvaart komen?

DELA doet beroep op ieders ‘gezond verstand’ om zorgvuldig te handelen in belang voor zichzelf en voor anderen. Wij kunnen als organisatie niemand verbieden om een uitvaart te bezoeken. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar om de extra kwetsbare risicogroepen zoals ouderen (+ 70 jaar) en kinderen te beschermen, neem je beter het zekere voor het onzekere.

Wat met repatriëringen bij Brussels Airport Mortuary?

Verschillende landen hebben vaak verschillende maatregelen en richtlijnen ter bestrijding van het Coronavirus. Bovendien worden we geconfronteerd met geschrapte vluchten en gesloten grenzen en gesloten luchthavens. We kunnen hier dus geen éénduidig antwoord op geven aangezien de modus operandi kan verschillen van land tot land. Niettegenstaande trachten we steeds binnen de mate van het mogelijke een oplossing te zoeken voor de overbrengingen, maar met gesloten grenzen is dit niet altijd mogelijk.

Kan een lichaam dat besmet is met COVID-19 nog geschonken worden aan de wetenschap?

Neen, indien bevestigd werd dat de overledene besmet was met Covid-19, zal het lichaam niet toegelaten worden als schenking voor de wetenschap. Dit geldt voor elk hospitaal.

Moet er ingeval van (vermoeden van) overlijden aan Covid-19 een (veel) duurdere kist genomen worden voor veiligheid?

Neen, het is absoluut niet waar dat ingeval van een overlijden of een vermoeden van overlijden aan corona er een duurdere of de duurste kist genomen moet worden.

Wel is het zo dat ziekenhuizen en rust - en verzorgingstehuizen nu vaak vragen om de overleden dierbare te komen ophalen met een kist. Daardoor zou het kunnen dat de kist al vrij snel gekozen moet worden. Maar dat moet zeker geen dure of de duurste kist zijn.

Handen schudden om te condoleren. Mag dat wel?

De FOD Volksgezondheid deed een dringende oproep om elkaar niet meer de hand te schudden en te kussen. Zo moeten we de verspreiding van het Coronavirus proberen af te remmen.

Maar hoe condoleer je de nabestaanden dan wel zonder hen aan te raken? Dat kan bijvoorbeeld met vriendelijk oogcontact of een kleine buiging, terwijl u hen aankijkt en condoleert met het verlies van hun dierbare.

Bij het regelen van de uitvaart zal de uitvaartondernemer of adviseur dit onderwerp ter sprake brengen bij de nabestaanden. Zij kunnen ervoor kiezen dat aan het begin van een afscheidsceremonie de DELA medewerker de bezoekers verzoekt geen handen te schudden.

Op de afbeelding hiernaast geven we nog graag enkele alternatieve condoleance handelingen mee:

  • Leg uw eigen hand op het hart, terwijl u de nabestaanden aankijkt en condoleert met het verlies van hun dierbare

  • Vouw uw eigen handen ineen, terwijl u de nabestaanden aankijkt en condoleert met het verlies van hun dierbare

Nog andere vragen? Bel of mail ons gerust.

U vindt al onze contactgegevens op de pagina "Contact".