Stappenplan: na een overlijden

Bij een overlijden moet u op korte tijd veel keuzes maken. Beslissingen die u nooit eerder nam. U wilt dus zeker juist handelen en er vooral voor zorgen dat u niets vergeet. Om u te helpen hebben we een handig stappenplan gemaakt:

1. Waarschuw een arts
Stelt u zelf een overlijden vastst? Verwittig dan meteen de huisarts (of de behandelende arts) van de overledene. Indien de overledene geen arts had, mag u ook uw eigen huisarts contacteren of de hulpdiensten bellen. Vervolgens stelt de arts een verklaring van overlijden op. Deze verklaring neemt u later mee naar de begrafenisondernemer.

2. Contacteer de nabestaanden
Vraag familie, vrienden, kennissen, buren,... of ze de overledene nog een laatste keer willen zien. Op die manier hebben de naasten veel steun aan elkaar, en staat u er niet alleen voor.

3. Kijk na of er een uitvaartverzekering is
Neem contact op met de uitvaartverzekeraar. Heeft de overledene een DELA Uitvaartzorgplan? Bel dan
078 05 05 78
.

4. Contacteer de begrafenisondernemer
Als de overledene vooraf geen begrafenisondernemer heeft gekozen, ligt de keuze bij de nabestaanden. De medewerkers on onze uitvaartcentra staan 7 dagen per week en 24 uur per dag voor u klaar. Ze bespreken samen met u alle aspecten van de begrafenis of crematie. Ook als de overledene geen DELA Uitvaartzorgplan heeft, kunt u bij onze begrafenisondernemers terecht voor de organisatie van de uitvaart. De begrafenisondernemer doet de aangifte van het overlijden op het gemeentehuis en ontvangt de akte van overlijden. Als er wilsverklaringen zijn of een laatste wilsbeschikking, eventueel met aanvulling van de uitvaartwensen, zal de begrafenisondernemer hiervan op de hoogte gesteld worden. De uitvaartondernemer kan op die manier rekening houden met de persoonlijke wensen van de overledene.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN:
Overlijden in het buitenland: ook dan belt u naar 078 05 05 78. Sloot de overledene een reisverzekering af? Contacteer dan eveneens de reisverzekeraar. Indien er geen reisverzekering of uitvaartverzekering is, raadpleegt u het ziekenfonds van de overledene.

Overlijden door ongeval: contacteer eveneens de autoverzekeringsmaatschappij van de overledene.