Menu
Zoek
Contact

Wat is een erfenis?

Als een persoon overlijdt, wijst de wet de erfgenamen aan. De wetgeving heeft binnen deze context een rangschikking opgesteld volgens orde en graad. Naast de wettelijke regeling heeft iedereen de vrijheid om zelf zijn of haar nalatenschap te regelen via testament, huwelijkscontract, samenlevingscontract of via schenkingen. Op die schenkingen zijn wel schenkingsrechten verschuldigd en op de erfenis is erfbelasting verschuldigd.

Dossier
Een erfenis is het vermogen dat een overleden persoon, de erflater, nalaat.
Dit vermogen (‘nalatenschap’ of ‘erfenis’) betreft alle goederen, maar ook alle schulden van de erflater.

Het erfrecht regelt de overgang van de nalatenschap.