Menu
Zoek
Contact

Wat is een erfenis?

Als een persoon overlijdt, wijst de wet de erfgenamen aan. De wetgeving heeft binnen deze context een rangschikking opgesteld volgens orde en graad. Naast de wettelijke regeling heeft iedereen de vrijheid om zelf zijn of haar nalatenschap te regelen via testament, huwelijkscontract, samenlevingscontract of via schenkingen. Op die schenkingen zijn wel schenkingsrechten verschuldigd en op de erfenis is erfbelasting verschuldigd.

Dossier
Een erfenis is het vermogen dat een overleden persoon, de erflater, nalaat.
Dit vermogen (‘nalatenschap’ of ‘erfenis’) betreft alle goederen, maar ook alle schulden van de erflater.

Het erfrecht regelt de overgang van de nalatenschap.

Andere artikels rond erfenis

Wie zijn er erfgenaam? Bloedverwanten en langstlevende partner

De wet bepaalt wie er erfgenaam is, m.a.w. wie er erft.
De bepalingen ter zake vinden we terug in het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titels I, II en IIbis.

Lees meer

Wat is een erfovereenkomst?

Een 'erfovereenkomst' is een overeenkomst tussen de toekomstige erflater en de toekomstige erfgenamen over de bestemming van een nog niet opgengevallen nalatenschap.

Lees meer

Wat is een schenking? Wat is de weerslag van een schenking op de nalatenschap?

Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker zich ‘dadelijk en onherroepelijk’ van een bepaald goed ontdoet ten voordele van de begiftigde. 

Lees meer

Is een erfgenaam verplicht om erfenis te aanvaarden?

Laat de erflater veel schulden na, dan kan een erfenis een vergiftigd geschenk betekenen.
De wettelijke erfgenamen staan immers in voor alle openstaande schulden van de erflater.
Lees meer