Menu
Zoek
Contact
Wat is erfenis?

Hoe worden erfgenamen bepaald bij een overlijden?

Heeft de overledene zelf geen erfgenamen aangeduid, is het wettelijk erfrecht van toepassing. Dit wil zeggen dat de wet erfgenamen toewijst. Binnen deze context bestaat een rangschikking volgens ordes en graden, waarbij dichtere verwanten verdere verwanten uitsluiten. Je kan natuurlijk ook zelf je erfgenamen kiezen door een testament op te stellen, maar ook via een huwelijkscontract of door schenkingen kan je in zekere mate afwijken van het erfrecht. Op wat je erft ben je in principe erfbelasting, of successierechten verschuldigd. Wat je geschonken krijgt ben je dan weer onderworpen aan schenkbelasting.

Dossier
Een erfenis is het vermogen dat een overleden persoon, de erflater, nalaat.
Dit vermogen (‘nalatenschap’ of ‘erfenis’) betreft alle goederen, maar ook alle schulden van de erflater.

Het erfrecht regelt de overgang van de nalatenschap.