De meest gestelde vragen over uw jaarlijkse inlichtingen

U krijgt begin april uw jaarlijkse inlichtingen over 2016 in de bus, zoals voorgeschreven in de wet. Dit louter informatief overzicht bevat informatie over de premiebetaling en de stand van zaken van uw polis op 31 december van vorig jaar. U vindt er volgende informatie:

  • De verzekeringnemer, ingangsdatum van de polis en het polisnummer
  • De verzekerde persoon of personen
  • Het totaalbedrag van de werkelijke gestorte premies voor de polis in 2016
  • Het verzekerd kapitaal bij overlijden
  • Het verzekerd kapitaal bij leven indien van toepassing en de datum waarop dit kapitaal wordt uitbetaald
  • De theoretische afkoopwaarde
  • De afkoopvergoeding 

LILAS of DELA, meerdere polissen, 'totaalbedrag van gestorte premies', … We begrijpen dat de informatie in deze brief soms vraagtekens oproept. We bundelen de 4 meest voorkomende vragen:
 

1. Mijn betaalde premies staan op 0 euro. Hoe komt dit?

Als in de brief staat dat u in 2016 0 euro betaald heeft, dan hebt u een polis die premievrij is. Heeft u nog een andere polis bij DELA waar u wel nog premies voor betaalt? Kijk dan even het polisnummer na, want dit jaarlijks overzicht gaat dan zonder twijfel over de premievrije polis. Deze premievrije polis voorziet zo nog een extra kapitaal voor wanneer u komt te overlijden, bovenop het gekozen kapitaal in uw recentere polis.

2. De persoon in deze brief woont hier niet meer. Wat moet ik doen?

In dat geval schrijft u best 'adres onbekend' op de enveloppe en geef deze omslag terug mee met de postbode of steek hem in een brievenbus van BPost. Zo komt deze terug aan bij DELA en kunnen wij het nodige doen om de gegevens in onze systemen aan te passen of te verbeteren.

3. De persoon in deze brief is reeds overleden. Wat moet ik doen?

Wellicht werd dit overlijden bij het nooit gemeld. Dit terwijl het verzekerd bedrag dat u in deze brief terugvindt, nog steeds ter beschikking staat. Breng DELA dus best nog even op de hoogte van dit overlijden. Dit doet u door de ontvangen brief terug te sturen naar:

DELA t.a.v. de afdeling claims
Noorderplaats 5 bus 2
2000 Antwerpen

Voeg hierbij een overlijdensakte van de overleden persoon en uw contactgegevens (Naam, voornaam, adres, telefoonnr. en emailadres).

Wij zullen u zo spoedig mogelijk contacteren 

4. Ik krijg meerdere polissen op mijn naam maar niet op naam van de kinderen. Hoe komt dit?

Waarschijnlijk bent u de verzekeringnemer van alle polissen, maar zijn uw kinderen de verzekerden
Heeft u toch nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met onze klantendienst op het telefoonnummer 02 800 87 87 of via  ons contactformulier.

 Hebt u geen antwoord op uw vraag gevonden? Dan kunt u hier uw vraag rechtstreeks aan DELA stellen.