Menu
Zoek
Contact

Rechtzetting: Algemene Voorwaarden Uitvaartzorgplan versie 01/01/2020

Op 01/01/2020 bracht DELA Natura- en levensverzekeringen een nieuwe versie uit van de Algemene Voorwaarden van toepassing op de DELA-polis Uitvaartzorgplan. Artikel 11- Jaarlijkse indexatie was hierin fout omschreven.

Jaarlijks wordt het verzekerde Overlijdenskapitaal geïndexeerd gedurende de volledige premieduur die in de Bijzondere Voorwaarden staat vermeld. De indexatie gebeurt elk jaar op 1 juli, zonder bijkomende medische formaliteiten of onderzoeken. De indexatie geldt niet als de Polis gefinancierd wordt met een enige premie (koopsom). DELA indexeert volgens de evolutie van de index van de consumptieprijzen, waarbij de aangepaste premie het resultaat is van een breuk met het indexcijfer van december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanpassing (teller) en het indexcijfer van december van het jaar daarvoor (noemer).

Graag publiceren wij hiervoor een rechtzetting. De juiste omschrijving van de Jaarlijkse indexatie is als volgt:

Jaarlijks wordt het verzekerde Overlijdenskapitaal geïndexeerd gedurende de volledige premieduur die in de Bijzondere Voorwaarden staat vermeld. De indexatie gebeurt elk jaar op 1 juli, zonder bijkomende medische formaliteiten of onderzoeken.
De indexatie geldt niet als de Polis gefinancierd wordt met een enige premie (koopsom). DELA indexeert volgens de evolutie van de index van de consumptieprijzen, waarbij het aangepaste Overlijdenskapitaal het resultaat is van een breuk met het indexcijfer van december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanpassing (teller) en het indexcijfer van december van het jaar daarvoor (noemer). Voor de aangroei van het Overlijdenskapitaal wordt een premieverhoging berekend afhankelijk van de op dat moment bereikte leeftijd.

Voor klanten die de Algemene Voorwaarden versie 01/01/2020 ontvangen hebben, verandert er niets aan hun polis. De toepassing van de indexatie is en blijft ongewijzigd.

De Algemene Voorwaarden versie 01/01/2020 is van toepassing voor klanten die tussen 01/01/2020 en 01/04/2020 een DELA-polis Uitvaartzorgplan onderschreven. De versie van Algemene Voorwaarden die van toepassing is op uw polis staat vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van jouw polis.

We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Vragen hierover? Die kan je stellen via info@dela.be of 02 800 87 87.