Menu
Contact

Wat is begunstiging en hoe wordt dit ingeregeld? Wat gebeurt er met een eventueel saldo na betaling van de uitvaartfactuur?

De begunstigde is de persoon die het verzekerd bedrag van de polis ontvangt na overlijden van de verzekerde.

DELA keert het verzekerde kapitaal voor de overleden verzekerde uit aan de persoon die de verzekeringnemer als begunstigde heeft aanduid in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.

Elke verzekeringnemer is vrij in zijn keuze van begunstiging. Als de verzekeringnemer in de Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk heeft aangeduid dat eerst de uitvaartkosten moeten betaald worden, zal het verzekerde kapitaal bij overlijden eerst hiervoor gebruikt worden. Het eventuele saldo gaat dan naar de begunstigden in de polis.

Indien er geen begunstigde bij naam is aangeduid, of de begunstiging is gelijk aan de wettelijke erfgenamen of een gelijkaardige clausule, dan keert DELA het saldo uit aan de nalatenschap van de verzekeringnemer of verzekerde.

De verzekeringnemer kan per volwassen verzekerde maximaal 4 begunstigden bij naam aanduiden in de polis. Hij kan ook het percentage kiezen dat deze begunstigden van het totaal verzekerde kapitaal ontvangen. De som van deze percentages moet altijd 100% zijn.

Heeft u een DELA Uitvaartzorgplan onderschreven? Dan kunt u via MijnDELA zelf uw begunstigden wijzigen, als u geregistreerd hebt via eID zodat we uw identiteit aan uw polis konden koppelen.

Terug naar categorie overzicht

Gerelateerd