Menu
Contact

Kan ik de premies voor mijn uitvaartverzekering inbrengen in de belastingen?

Neen. De premies voor uw uitvaartverzekering zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Op premiebetalingen, verricht door een natuurlijk persoon met fiscale verblijfplaats in België, wordt er een taks van 2% ingehouden. Op het verzekerde kapitaal is er geen belasting verschuldigd, met uitzondering van belasting op het aan de begunstigde(n) uitgekeerde eventuele saldo.

Terug naar categorie overzicht

Gerelateerd