Menu
Contact

Wat is de afkoopwaarde?

De verzekeringnemer kan de polis geheel of gedeeltelijk afkopen. DELA betaalt de verzekeringnemer dan de afkoopwaarde uit. Alle waarborgen worden vanaf dan beëindigd. De verzekeringnemer richt het verzoek tot afkoop aan DELA via een gedagtekende en ondertekende brief. DELA stelt vervolgens een afkoopkwitantie op en verzendt die naar de verzekeringnemer.

De afkoopwaarde wordt berekend op de datum van het verzoek tot afkoop. De afkoopwaarde = de theoretische afkoopwaarde min de afkoopvergoeding. De afkoopvergoeding is gelijk aan 5% van de theoretische afkoopwaarde met een minimum van € 75. Dit bedrag wordt geïndexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen (basis 1988 = 100). Het indexcijfer dat geldt, is dat van de tweede maand van het trimester dat de afkoopdatum voorafgaat.

Terug naar categorie overzicht

Gerelateerd