Menu
Zoek
Contact

Hoe schrijf ik een kind bij?

Op een polis met periodieke premiebetaling (maandelijks of jaarlijks) kunnen ook kinderen tot 18 jaar mee verzekerd worden. Hiervoor moet de verzekeringnemer geen meerpremie betalen. Op een polis die via een eenmalige premiebetaling (koopsom) wordt gefinancierd, kunnen geen kinderen mee verzekerd worden.

Om kinderen mee te verzekeren zonder meerpremie, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

• Het moet gaan om een kind van een verzekerde
• Het kind moet jonger zijn dan 18 jaar
• Het kind moet inwonend zijn
• Het kind mag niet ontvoogd zijn

Eventuele meeverzekerde kinderen zijn verzekerd voor de reële uitvaartkosten. De uitkering in geval van overlijden van een meeverzekerd kind bedraagt maximaal het hoogste verzekerde bedrag op de polis van de ouder(s).

Terug naar categorie overzicht

Gerelateerd