Menu
Zoek
Contact
DELA foto

Hoe lang moet ik de premies betalen?

U kunt de looptijd van de premiebetaling zelf kiezen. U bent verzekerd voor het volledig verzekerde kapitaal op de ingangsdatum van uw polis en nadat u de eerste premie betaald heeft. Ook wanneer u zou overlijden voor het einde van de betaalperiode, ontvangen uw nabestaanden toch het volledig verzekerde kapitaal. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan een medische wachttijd worden toegepast.

Na het ingaan van de polis en de eerste premiebetaling bent u dus levenslang verzekerd, maar u betaalt niet levenslang. Het Nieuw DELA Uitvaartzorgplan is immers een verzekering en geen spaarproduct.

Terug naar categorie overzicht

Gerelateerd